может показать информацию о соединениях с пользователями и время последнего появления пользователя в сети
Translations
    (0) Here are the most current translation files, the translated web pages and the translated man pages. The translation files may be put into the $HOME/.micq/i18n/ directory to override the installed translation files. They may safely be used with mICQ 0.5.x.
lang web trans micq.1 micq.7 micqrc.5
en 2261284 4 1.20htmldvi 1.54htmldvi 1.31htmldvi 1510 (100%)
de 2281268 0 1.20htmldvi 1.49htmldvi 1.29htmldvi 1496 (99%)
sk 1103 0 1.2htmldvi 1.40htmldvi 1.23.2.9htmldvi 1103 (73%)
pt 1541181 0 1.20htmldvi 1.45htmldvi 1.29htmldvi 1335 (88%)
sr 915 0 1.15.2.1htmldvi 1.36.2.1htmldvi 1.23.2.4htmldvi 915 (60%)
ru 1711256 1160 1.16htmldvi 1.16htmldvi 1.16htmldvi 1453 (96%)
es 118857 0 1.12htmldvi 1.28htmldvi 1.16htmldvi 975 (64%)
fr 36732 0 1.12htmldvi 1.28Uhtmldvi 1.16Uhtmldvi 768 (50%)
uk 916 0 1.12htmldvi 1.28htmldvi 916 (60%)
it 954 0 1.15.2.3htmldvi 954 (63%)
cs 1177 0 1177 (77%)
se 954 0 954 (63%)
zh_TW 924 0 924 (61%)
id 916 0 916 (60%)
ja 963 0 963 (63%)
ro 734 0 734 (48%)
de_CH 688 0 688 (45%)
zh_CN 287 0 287 (19%)
bg 320 0 320 (21%)
fi 291 0 291 (19%)
hr 289 0 289 (19%)
yu 289 0 289 (19%)
nl 289 0 289 (19%)
pl 273 0 273 (18%)